Barcelona Brasil Group

Barcelona Brasil Group és la divisió de Global Barcelona Group per difondre i compartir el Model Barcelona a les ciutats d’aquell país. BBG exporta el coneixement construït en el desenvolupament de la ciutat de Barcelona en els darrers anys perquè arribi a entitats, institucions i empreses del Brasil. I a l’hora, és la connexió imprescindible entre empreses catalanes, espanyoles i brasileres.

L’experiència de Barcelona’92 permet la identificació de les millors pràctiques i lliçons apreses que poden ser disseminades i replicades en d’altres ciutats europees i llatinoamericanes.

Idioma: català, castellà, portuguès.

ClientExplica-tServeiDisseny, Programació HTML + CSSAny2012

Privacy Preference Center