Explica-t

Explica-t és un projecte nascut per adaptar la comunicació a les necessitats de cadascú: Comunicació a mida, serveis de consultoria, de gestió convencional de la comunicació (gabinets de premsa), gestió de xarxes socials (per incrementar la reputació) i formació en habilitats de comunicació.

Explica-t planteja també des del punt de vista d’emprenedoria, projectes d’innovació que permetin usar les tecnologies de la comunicació per ordenar informació i encarar-la cap a l’usuari final.

ClientExplica-tServeiDisseny, Programació HTML + CSSAny2012

Privacy Preference Center